Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2010 році1

 
Всього,
одиниць
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповід-ного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підпри-ємств відповід-ного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підпри-ємств відповід-ного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підпри-ємств відповід-ного виду діяльності
Всього2
5202
7
0,1
368
7,1
4827
92,8
3873
74,5
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
1060
95
9,0
965
91,0
860
81,1
промисловість
688
3
0,4
116
16,9
569
82,7
386
56,1
будівництво
447
31
6,9
416
93,1
323
72,3
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1540
4
0,2
61
4,0
1475
95,8
1223
79,4
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
215
19
8,8
196
91,2
138
64,2
тимчасове розміщування й організація харчування
144
6
4,2
138
95,8
85
59,0
інформація та телекомунікації
113
3
3
3
3
89
78,8
фінансова та страхова діяльність
47
47
100,0
44
93,6
операції з нерухомим майном
329
16
4,9
313
95,1
248
75,4
професійна, наукова та технічна діяльність
282
5
1,8
277
98,2
239
84,8
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
187
12
6,4
175
93,6
135
72,2
освіта
26
3
3
3
3
21
80,8
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
37
3
8,1
34
91,9
22
59,5
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
16
...3
3
3
3
12
75,0
надання інших видів послуг
71
3
3
3
3
48
67,6

1Групування інформації за видами економічної діяльності здійснюється згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009-2010), затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів".

2Дані наведено без банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2010 році.

3 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".