Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами економічної діяльності
за 2010 рік

(тис.грн.)
 
Результат від операційної діяльності
Витрати операційної діяльності
Рівень
рентабельності
 (збитковості), %
Всього1
954896,4
17961204,2
5,3
у тому числі 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

185136,5
1295605,9
14,3
промисловість
257533,3
9742077,2
2,6
будівництво
–9854,6
582431,9
–1,7
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
771889,5
3825537,6
20,2
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт
236545,4
338265,3
69,9
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
538632,6
2955027,2
18,2
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
–3288,5
532245,1
–0,6
діяльність готелів та ресторанів
–3461,1
105475,6
–3,3
діяльність транспорту та зв'язку
–44801,5
978092,3
–4,6
фінансова діяльність
1031,9
19616,8
5,3
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
–200318,1
1274457,1
–15,7
освіта
335,2
10448,5
3,2
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
167,9
40801,8
0,4
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
–3030,1
81147,4
–3,7

1 Дані наведенобез банків та бюджетних установ з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.