Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2010 році1

 
Всього,
осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
Всього2
116023
14362
12,4
66935
57,7
34726
29,9
10678
9,2
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
16812
11695
69,6
5117
30,4
1799
10,7
промисловість
43932
4296
9,8
34004
77,4
5632
12,8
1138
2,6
будівництво
7232
3385
46,8
3847
53,2
1097
15,2
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
26401
10066
38,1
7589
28,8
8746
33,1
3112
11,8
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
6121
4188
68,4
1933
31,6
463
7,6
тимчасове розміщування й організація харчування
2294
718
31,3
1576
68,7
354
15,4
інформація та телекомунікації
753
3
3
3
3
226
30,0
фінансова та страхова діяльність
165
165
100,0
117
70,9
операції з нерухомим майном
3801
1499
39,4
2302
60,6
815
21,4
професійна, наукова та технічна діяльність
2071
478
23,1
1593
76,9
696
33,6
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
4054
2346
57,9
1708
42,1
382
9,4
освіта
362
3
3
3
3
101
27,9
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
962
581
60,4
381
39,6
98
10,2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
323
3
3
3
3
61
18,9
надання інших видів послуг
740
3
3
3
3
219
29,6

1Групування інформації за видами економічної діяльності здійснюється згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009-2010), затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів".

2Дані наведено без банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2010 році.

3Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".