Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2010 році1

 
Всього,
тис.грн.
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
тис.грн.
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
тис.грн.
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
тис.грн.
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
тис.грн.
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
Всього2
37912026,0
15301900,9
40,3
17245156,9
45,5
5364968,2
14,2
1709433,7
4,5
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
1428655,4
1139751,0
79,8
288904,4
20,2
144960,2
10,1
промисловість
8405236,5
1620709,4
19,3
6125831,0
72,9
658696,1
7,8
127922,2
1,5
будівництво
584435,1
373063,7
63,8
211371,4
36,2
70270,3
12,0
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
25378726,0
13681191,5
53,9
8335717,1
32,8
3361817,4
13,3
1104618,7
4,4
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
839592,0
613789,3
73,1
225802,7
26,9
32718,5
3,9
тимчасове розміщування й організація харчування
116422,6
58169,9
50,0
58252,7
50,0
14793,9
12,7
інформація та телекомунікації
54142,4
3
3
3
3
12309,8
22,7
фінансова та страхова діяльність
16587,0
16587,0
100,0
15051,6
90,7
операції з нерухомим майном
663129,0
358095,4
54,0
305033,6
46,0
117274,5
17,7
професійна, наукова та технічна діяльність
104713,1
58476,6
55,8
46236,5
44,2
22029,0
21,0
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
242760,2
133019,7
54,8
109740,5
45,2
35622,4
14,7
освіта
11397,6
3
3
3
3
1949,1
17,1
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
38512,9
30031,2
78,0
8481,7
22,0
1683,8
4,4
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2793,7
3
3
3
3
987,9
35,4
надання інших видів послуг
24922,5
3
3
3
3
7241,8
29,1

1Групування інформації за видами економічної діяльності здійснюється згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009-2010), затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів".

2Дані наведено без банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2010 році.

3Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".