Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2010 році1

 
Всього,
осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
Всього2
118032
14362
12,2
66946
56,7
36724
31,1
11737
9,9
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
17576
11699
66,6
5877
33,4
2487
14,1
промисловість
44104
4296
9,7
34004
77,1
5804
13,2
1167
2,6
будівництво
7320
3385
46,2
3935
53,8
1120
15,3
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
26720
10066
37,7
7592
28,4
9062
33,9
3229
12,1
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
6231
4190
67,2
2041
32,8
490
7,9
тимчасове розміщування й організація харчування
2328
718
30,8
1610
69,2
362
15,5
інформація та телекомунікації
769
3
3
3
3
232
30,2
фінансова та страхова діяльність
171
171
100,0
119
69,6
операції з нерухомим майном
3997
1499
37,5
2498
62,5
884
22,1
професійна, наукова та технічна діяльність
2189
478
21,8
1711
78,2
747
34,1
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
4186
2348
56,1
1838
43,9
404
9,7
освіта
365
3
3
3
3
103
28,2
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
985
581
59,0
404
41,0
104
10,6
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
328
3
3
3
3
63
19,2
надання інших видів послуг
763
3
3
3
3
226
29,6

1Групування інформації за видами економічної діяльності здійснюється згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009-2010), затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів".

2Дані наведено без банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2010 році.

3Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".