Дебіторська та кредиторська заборгованість підприємств

станом на 1 січня 2008 року

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

Поточна дебіторська заборгованість

всього

з неї прострочена

тис.грн.

темп росту (зниження), %

тис.грн.

темп росту (зниження), %

тис.грн.

темп росту (зниження), %

до

01.01.

2007р.

до

01.10.

2007р.

до

01.01.

2007р.

до

01.10.

2007р.

до

01.01.

2007р.

до

01.10.

2007р.

Всього: (I+II)1

29951,4

120,4

154,8

9507198,2

77,7

80,5

85051,7

82,6

75,7

I. Між підприємствами та установами України

29951,4

120,4

154,8

9371874,3

78,3

80,6

83711,9

82,0

75,4

за товари, роботи, послуги

5101,2

76,1

77,5

3181348,5

120,5

63,7

63779,3

84,9

84,9

за векселями

22174,8

193,4

232,6

935692,3

18,3

118,6

з бюджетом

767758,2

615,3

137,5

7966,3

121,8

108,1

із внутрішніх розрахунків

10,4

273,7

167507,6

55,6

60,5

340,6

38,3

78,0

зі страхування

695,0

64,3

49,4

4,1

102,5

315,4

з оплати праці

х

х

х

х

х

х

х

х

х

інша поточна заборгованість

2665,0

39,8

82,6

4318872,7

114,2

86,2

11621,6

59,8

41,3

II. З суб’єктами господарської  діяльності інших країн

135323,9

52,5

76,4

1339,8

152,8

102,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з країнами СНД

43674,0

53,6

114,6

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Росія

37128,5

49,5

117,6

Туркменістан

647,2

 

 

Довгострокова кредиторська заборгованість

Поточна кредиторська заборгованість

всього

з неї прострочена

тис.грн.

темп росту (зниження), %

тис.грн.

темп росту (зниження), %

тис.грн.

темп росту (зниження), %

до

01.01.

2007р.

до

01.10.

2007р.

до

01.01.

2007р.

до

01.10.

2007р.

до

01.01.

2007р.

до

01.10.

2007р.

Всього: (I+II)1

317127,7

111,0

91,2

14850716,6

110,9

86,1

235632,2

104,8

95,9

I. Між підприємствами та установами України

275666,0

100,6

83,0

14408978,3

110,5

85,1

221402,0

119,4

94,9

за товари, роботи, послуги

38594,7

92,3

128,5

3151211,2

151,3

72,3

123881,7

110,6

93,8

за векселями

121532,3

65,2

59,3

6932211,6

98,6

101,1

4718,0

392,7

440,5

з бюджетом

84,6

64,0

19,4

105699,6

119,2

110,8

14937,1

115,4

84,4

із внутрішніх розрахунків

323,3

100032,5

35,3

52,9

1219,0

104,1

82,6

зі страхування

45319,6

152,4

112,6

4925,4

156,0

166,4

з оплати праці

х

х

х

80665,1

123,5

98,9

551,6

46,0

57,9

інша поточна заборгованість

115131,1

251,1

119,2

3993838,7

115,5

75,2

71169,2

132,2

92,1

II. З суб’єктами господарської  діяльності інших  країн

41461,7

358,5

266,1

441738,3

125,1

137,1

14230,2

36,1

115,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з країнами СНД

29643,7

208,0

123,8

43,4

222,6

222,6

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Росія

4307,2

98,9

168,4

23,9

Туркменістан

1 Дані наведено без малих підприємств та бюджетних установ.