Дебіторська та кредиторська заборгованість підприємств станом на 1 січня 2008 року

Фінансові результати підприємств за видами економічної діяльності за січень-грудень 2007року

Фінансові результати підприємств за видами промислової діяльності за січень-грудень 2007року

Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності за 2007 рік