Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності

за 2007 рік

 

(тис.грн.)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

витрати майбутніх періодів

на

1 січня 2007р.

на

31 грудня

2007р.

на

1 січня 2007р.

на

31 грудня

2007р.

на

1 січня 2007р.

на

31 грудня

2007р.

Всього1

8989733,7

17113627,5

16318052,4

17191744,5

326606,8

199318,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

842062,2

908163,0

547866,4

664198,9

1422,4

2951,0

промисловість

2651843,1

4454920,3

3354343,4

5697456,2

236126,6

96530,9

будівництво

239476,9

385006,0

324046,8

451570,7

2682,9

3649,5

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1695480,5

6952839,2

10503594,2

8226781,0

48149,3

70904,3

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

113432,5

143724,4

275642,0

340418,0

155,9

3954,4

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

1440574,1

6550854,2

10020215,9

7318996,6

44847,1

60350,1

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

141473,9

258260,6

207736,3

567366,4

3146,3

6599,8

діяльність готелів та ресторанів

67780,7

79764,7

23664,6

39931,7

4514,7

5589,5

діяльність транспорту та зв'язку

209451,6

302257,4

304627,9

402848,5

2755,3

5648,9

фінансова діяльність

81585,4

81639,9

190895,9

254508,3

613,8

27,8

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

3129937,8

3852710,3

1046426,5

1420364,0

28146,5

11940,4

освіта

5758,3

8257,5

1609,1

1999,2

37,1

40,7

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

16836,2

17044,0

3910,6

5478,1

686,2

384,0

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

47244,6

66748,1

8129,7

11611,8

1318,2

1649,1

Продовження

 

Пасив

власний капітал

забезпечення наступних витрат і платежів

довгострокові зобов’язання

на

1 січня 2007р.

на

31 грудня

2007р.

на

1 січня 2007р.

на

31 грудня

2007р.

на

1 січня 2007р.

на

31 грудня

2007р.

Всього1

7175941,7

8959888,1

56633,0

89872,4

2541730,7

4825912,9

у тому числі

 

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

864848,9

959031,1

7284,6

6293,4

136696,6

214020,0

промисловість

2876124,1

3983616,1

10135,1

20591,6

983332,1

1805550,3

будівництво

191064,4

266268,4

11833,4

26606,0

33479,6

87503,4

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

622232,0

720525,2

15995,5

21053,4

844295,9

1860293,7

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

95340,9

112493,3

118,2

77,8

19323,5

41939,5

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

440799,0

482843,6

15601,5

19975,1

755889,3

1579189,2

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

86092,1

125188,3

275,8

1000,5

69083,1

239165,0

діяльність готелів та ресторанів

52851,2

52073,1

293,3

271,4

13597,0

8943,7

діяльність транспорту та зв'язку

150535,9

171637,6

1496,8

3949,8

34054,9

62196,8

фінансова діяльність

129583,0

104953,5

2,4

7032,2

11170,4

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

2218765,1

2621036,1

7875,5

8161,6

480919,7

759191,7

освіта

5711,5

7204,7

11,1

12,7

748,0

1032,4

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

17594,1

17720,9

754,4

713,9

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

45792,8

56530,9

1687,2

2930,1

273,1

101,7

Продовження

 

Пасив

Баланс

поточні

зобов’язання

доходи майбутніх періодів

на

1 січня 2007р.

на

31 грудня

2007р.

на

1 січня 2007р.

на

31 грудня

2007р.

на

1 січня 2007р.

на

31 грудня

2007р.

Всього1

15789545,4

20532895,4

70542,1

96121,4

25634392,9

34504690,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

380648,6

392312,8

1872,3

3655,6

1391351,0

1575312,9

промисловість

2337488,1

4395414,2

35233,7

43735,2

6242313,1

10248907,4

будівництво

329798,6

453922,1

30,6

5926,3

566206,6

840226,2

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

10747366,9

12630878,8

17333,7

17773,4

12247224,0

15250524,5

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

274447,8

333580,1

6,1

389230,4

488096,8

оптова торгівля і посередництво

в оптовій торгівлі

10276063,8

11830534,6

17283,5

17658,4

11505637,1

13930200,9

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

196855,3

466764,1

50,2

108,9

352356,5

832226,8

діяльність готелів та ресторанів

29204,8

63960,5

13,7

37,2

95960,0

125285,9

діяльність транспорту та зв'язку

324021,9

457615,0

6725,3

15355,6

516834,8

710754,8

фінансова діяльність

136415,1

220025,2

64,8

24,5

273095,1

336176,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

1487932,9

1887665,3

9017,6

8960,0

4204510,8

5285014,7

освіта

884,4

1904,3

49,5

143,3

7404,5

10297,4

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

3084,5

4471,3

21433,0

22906,1

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність

у сфері культури та спорту

8738,5

19936,0

200,9

510,3

56692,5

80009,0

1Дані наведено з урахуванням малих та сільськогосподарських підприємств без банків і бюджетних установ.