Утворення та поводження з відходами у 2016 році

 
Обсяги
відходів І-ІV класів
 небезпеки
У т. ч. І-ІІІ класів
небезпеки
тис.т
у % до
попереднього року
тис.т
у % до
попереднього року
Утворено
684,0
107,1
0,4
79,4
Спалено з метою отримання енергії
39,3
98,6
Спалено з метою теплової переробки відходів
0,2
84,8
0,0
144,1
Утилізовано
118,7
112,5
0,1
104,4
Підготовлено до утилізації
8,1
171,7
Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти
496,2
106,3
у т. ч. на спеціально обладнані звалища
496,2
106,3
Видалено іншими методами видалення
Знешкоджено
Розміщено на стихійних звалищах
Вилучено внаслідок витікання, випаровування, пожеж, крадіжок
Експортовано
у тому числі
для утилізації
для видалення
Імпортовано
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у спеціально відведених місцях чи об'єктах (місцях видалення відходів) на кінець звітного року1
8875,3
56,1
1,1
100,0

1Дані від економічно активних протягом звітного року підприємств та організацій.

 

Інформацію оновлено 02 Червня 2017