Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря (1990-2017рр.)
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2017рр.)
Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря у 2017 році
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах у 2017 році
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності у 2017 році (секція за КВЕД)
Утворення та поводження з відходами
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів
Утворення  та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів
Утворення відходів по містах обласного значення та районах
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах
Загальний обсяг відходів , накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення віходів по містах обласного значення та районах
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів з видалення відходів
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього середовища за видами природоохоронних заходів
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів
Витрати на охорону навколишнього природного середовища  по містах обласного значення та районах
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів
Методологічні пояснення

 

Інформацію оновлено 25 Квітня 2018