Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря (1990-2017рр.)
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2017рр.)
Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря у 2017 році
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах у 2017 році
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності у 2017 році (секція за КВЕД)
Утворення та поводження з відходами
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів
Утворення  та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів
Утворення відходів по містах обласного значення та районах
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах
Загальний обсяг відходів , накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення віходів по містах обласного значення та районах
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів з видалення відходів
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього середовища за видами природоохоронних заходів (2006-2017рр.)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів у 2017 році
Витрати на охорону навколишнього природного середовища  по містах обласного значення та районах у 2017 році
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2017 році
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2000-2017рр.)
Методологічні пояснення

 

Інформацію оновлено 28 Вересня 2018