Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2016рр.)
Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990-2016рр.)
Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2016 році
Утворення та поводження з відходами (1994-2016рр.)
Утворення та поводження з відходами у 2016 році
Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів у звітному році
Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних витрат у звітному році
Методологічні пояснення

 

Інформацію оновлено 02 Червня 2017