Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря
за видами економічної діяльності у 2017 році

(тонн)
 
Код за
КВЕД-2010
Обсяги викидів
Крім того, діоксиду вуглецю
Усі види економічної діяльності
 
5144,0
520801,1
Сільське, лісове та рибне господарство
А
948,4
27203,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
В
489,2
62939,8
Переробна промисловість
С
1782,7
143882,0
Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря
D
289,2
228983,1
Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами
Е
3,2
268,3
Будівництво
F
83,8
130,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
590,6
4929,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
166,7
8003,5
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
0,2
69,1
Інформація та телекомунікації
J
3,6
20,5
Фінансова та страхова діяльність
K
Операції з нерухомим майном
L
13,9
6512,0
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
1,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування
N
18,7
2096,7
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
O
517,1
15027,8
Освіта
P
47,0
3940,8
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
187,7
16794,0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
0,4
0,0
Надання інших видів послуг
S
0,0

 

Інформацію оновлено 25 Квітня 2018