Витрати на охорону та раціональне використання природних
ресурсів за напрямами природоохоронних заходів у 2016 році


(тис.грн)
 
Усього
У тому числі
капітальні інвестиції
поточні
витрати
усього
з них
витрати на капітальний ремонт
Капітальні інвестиції та поточні

витрати

124867,0
10627,6
3029,0
114239,4
у тому числі на
 
 
 
 
охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату
3751,9
2157,8
22,0
1594,1
очищення зворотних вод
70953,9
6504,7
1336,1
64449,2
поводження з відходами
27826,2
1883,2
1670,9
25943,0
захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод
422,3
422,3
зниження шумового і вібраційного впливу
збереження біорізноманіття і середовища існування
21851,4
81,9
21769,5
радіаційну безпеку
9,7
9,7
науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування
інші напрями природоохоронної діяльності
51,6
51,6

 

Інформацію оновлено 23 Травня 2017