Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю
у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
у 2016 році

 
Обсяги викидів стаціонарними джерелами
У % до
попереднього
року
Усього, т
4679,4
98,7
у тому числі
 
 
метали та їх сполуки
49,1
426,7
з них
 
 
свинець
0,1
86,9
мідь
0,1
103,0
нікель
0,1
107,2
хром
0,3
83,2
цинк
0,1
72,1
арсен
0,1
11,5
метан
701,2
75,3
неметанові леткі органічні сполуки
316,8
69,8
оксид вуглецю
1377,1
116,1
діоксид та інші сполуки сірки
412,9
101,6
з них
 
 
діоксид сірки
356,2
98,7
сполуки азоту
696,4
99,7
з них
 
 
оксиди азоту1
491,9
96,3
оксид азоту
144,5
109,0
аміак
54,5
106,2
речовини у вигляді твердих суспендованих частинок
1112,9
106,9
стійкі органічні забруднювачі
з них
 
 
поліароматичні вуглеводні (ПАВ)
інші
13,0
101,6
Крім того, діоксид вуглецю, млн.т
0,5
106,4

1 У перерахунку на NO2

 

Інформацію оновлено 10 Травня 2017