Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2016 році

  Усього, осіб У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб у % до загального показника відповідного виду діяльності осіб у % до загального показника відповідного виду діяльності осіб у % до загального показника відповідного виду діяльності осіб у % до загального показника відповідного виду діяльності
Усього1
96576
9728
10,1
60006
62,1
26842
27,8
10446
10,8
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
12589
8959
71,2
3630
28,8
1421
11,3
промисловість
41996
2
2
2
2
5277
12,6
1193
2,8
будівництво
4967
2719
54,7
2248
45,3
827
16,6
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
20454
2
2
2
2
6695
32,7
3244
15,9
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
5265
3470
65,9
1795
34,1
568
10,8
тимчасове розміщування й організація харчування
1137
304
26,7
833
73,3
309
27,2
інформація та телекомунікації
685
685
100,0
325
47,4
фінансова та страхова діяльність
130
 
130
100,0
82
63,1
операції з нерухомим майном
3398
1171
34,5
2227
65,5
1245
36,6
професійна, наукова та технічна діяльність
1944
512
26,3
1432
73,7
647
33,3
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2427
1623
66,9
804
33,1
240
9,9
освіта
134
134
100,0
26
19,4
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
827
2
2
2
2
122
14,8
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
280
2
2
2
2
26
9,3
надання інших видів послуг
343
343
100,0
171
49,9

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

 

 

Інформацію оновлено 23 Червня 2017