Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Волинській областіРОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІСтатистичний збірник


Луцьк 2015


Головне управління статистики у Волинській області


За редакцією В.О.Грабаровської

Відповідальний за випуск З.Н.Ткачук


Статистичний збірник “Роздрібна торгівля Волинської області” містить дані про оборот роздрібної торгівлі, про обсяги роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та забезпечення стравами і напоями в цілому, у міських поселеннях, сільській місцевості, за видами економічної діяльності, про товарну структуру роздрібного товарообороту, індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту, товарні запаси. Наведено дані про наявність підприємств-юридичних осіб, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, а також про їх мережу і адміністративні дані щодо мережі, яка належить фізичним особам-підприємцям. Окремими розділами відображені дані про чисельність та заробітну плату працівників у сфері оптової та роздрібної торгівлі, капітальні інвестиції за видом економічної діяльності «Роздрібна торгівля», фінансові результати. Проведено співставлення окремих даних з загальнодержавними та даними регіонів країни.


вул.Шопена, 12, м.Луцьк, 43025, Україна

тел. (0332) 78-56-71, факс (0332) 78-56-71

електронна пошта: lutsk@lutsk.ukrstat.gov.ua

Веб-сайт: www.vous.in.lutsk.ua


СКОРОЧЕННЯ

%   – відсоток

грн. – гривня

кг – кілограм

млн. – мільйон

млрд. – мільярд

м2– квадратний метр

од. – одиниць

р. – рік

тис. – тисяча

шт. – штук


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–)             –   явищ не відбувалося

Крапки (...)        –   відомості відсутні

Нуль (0; 0,0)     –   явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути

                             використаними у таблиці розрядами

Символ (´)         –   заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу

"з них",

"у тому числі"      –  означає, що наведено не всі доданки загальної суми.

Мають місце випадки, коли наведено не всі доданки загальної суми, а при округленні сума складових не дорівнює підсумку. © Головне управління статистики у Волинській області, 2015 рік
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело.


Передмова

Статистичний збірник “Роздрібна торгівля Волинської області” містить дані про оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями), про обсяги роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), що здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями в цілому, у міських поселеннях, сільській місцевості за видами економічної діяльності (КВЕД), про товарну структуру роздрібного товарообороту, індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту, товарні запаси.

У збірнику наведено дані про наявність підприємств (юридичних) осіб усіх видів економічної діяльності, що здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі, а також їх мережу (магазини, кіоски тощо), а також адміністративні дані щодо мережі яка належить фізичним особам-підприємцям.

Окремими розділами відображені дані про чисельність працівників підприємств оптової та роздрібної торгівлі, їх середньомісячну заробітну плату, фінансові результати і інвестиції в основний капітал підприємств.

Матеріали наведені у табличному вигляді та графічному зображенні.


Зміст

  Передмова
3
1. Продаж товарів за каналами реалізації ……………………………..
6
1.1. Оборот роздрібної торгівлі та ресторанного господарства………………..
6
1.2. Структура продажу товарів за усіма каналами реалізації ................
6
1.3. Оборот роздрібної торгівлі у містах та районах……………………………………
7
1.4. Оборот ресторанного господарства у містах та районах…………………….
7
2. Роздрібний товарооборот підприємств .....................................
9
2.1. Основні показники стану  роздрібної торгівлі .................................
9
2.2. Роздрібний товарооборот  підприємств ..........................................
9
2.3. Товарооборот підприємств роздрібної торгівлі ................................
10
2.4. Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств …
10
2.5. Роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями у містах та районах……………............................................................................
11
2.6. Роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із забезпечення стравами та напоями у містах та районах ..................
12
2.7. Роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями у містах та районах у розрахунку на одну особу…............................................
13
2.8. Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств на одну особу…………......................................................................
13
2.9. Роздрібний товарооборот на одну особу………………............................
14
2.10. Продаж продовольчих і непродовольчих товарів на одну особу……....
14
2.11. Роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями на одну особу у містах та районах.......................
14
2.12. Місце регіону за розміром роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали роздрібну торгівлю та забезпечення стравами та напоями у розрахунку на одну особу..............
16
2.13. Роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями, в розрахунку на одну особу в 2014 році………
17
2.14. Роздрібний товарооборот підприємств за видами економічної діяльності..............................
18
2.15. Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями …………………………
20
2.16. Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств .............
21
2.17. Частка продажу споживчих товарів, вироблених на території України через торгову мережу
25
2.18. Продаж окремих продовольчих товарів у торговій мережі ...............
27
2.19. Продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів підприємствами, які здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями …………………
27
2.20. Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту за товарами у торговій мережі підприємств .........................................................
28
3. Товарні запаси в роздрібній мережі підприємств ....................
29
3.1. Товарні запаси в роздрібній мережі підприємств ………………………………..
29
3.2. Товарні запаси в роздрібній мережі підприємств у містах та районах.
29
4. Підприємства та мережа роздрібної торгівлі ............................
30
4.1. Кількість підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі у 2014 році, за видами економічної діяльності.....................
30
4.2. Кількість об’єктів роздрібної торгівлі…............................................
31
4.3. Групування підприємств роздрібної торгівлі за кількістю працюючих
31
4.4. Основні показники стану торгової мережі підприємств ....................
32
4.5. Наявність підприємств роздрібної торгівлі та забезпеченість населення області об’єктами торгівлі та торговою площею ..............
33
4.6. Мережа роздрібної торгівлі …………………………………..……………………………….
33
4.7. Спеціалізація мережі роздрібної торгівлі ………………………………………………
34
4.8. Кількість об’єктів роздрібної торгівлі у містах та районах...........................
35
4.9. Стаціонарна мережа роздрібної торгівлі у містах та районах.............
36
4.10. Магазини роздрібної торгівлі у містах та районах..……………………………..
37
4.11. Торгова площа магазинів у містах та районах……………………..………………
40
4.12. Забезпеченість населення торговою площею в магазинах у містах та районах……………………
41
4.13. Місце регіону за забезпеченістю населення торговою площею в магазинах у містах та районах……………………………………………………………….
42
4.14. Мережа аптечних закладів у містах та районах……..…………………………..
43
4.15. Автозаправні станції у містах та районах…………..…………………………………
44
5. Ринки з продажу споживчих товарів ........................................
45
5.1. Наявність ринків з продажу споживчих товарів ..............................
45
5.2. Кількість ринків з продажу споживчих товарів у містах та районах ..
45
6. Мережа роздрібної торгівлі……………………………...…………………
46
6.1. Наявність стаціонарної мережі роздрібної торгівлі у 2014 році у містах та районах……………………
46
7. Чисельність та заробітна плата працівників ............................
47
7.1. Кількість та заробітна плата працівників……………………………..………………
47
8. Фінансові результати підприємств роздрібної торгівлі …………
48
8.1. Фінансові результати до оподаткування та чистий прибуток (збиток) підприємств роздрібної торгівлі …………………………………………………………….
48
8.2. Рентабельність операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі................................
48
8.3. Фінансовий результат до оподаткування підприємств роздрібної торгівлі у містах та районах за 2014 рік………………………......................
49
8.4. Рентабельність операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі у містах та районах за 2014 рік……………………………………………….
50
9. Капітальні інвестиції……………………………...……….………………….
51
9.1. Капітальні інвестиції підприємств оптової та роздрібної торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт …………..…….
51
9.2. Капітальні інвестиції підприємств роздрібної торгівлі, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами.................................
51
10. Зіставлення основних показників роздрібної торгівлі з даними регіонів України ..........
52
10.1. Роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями на одну особу................................................
52
10.2. Забезпеченість населення торговою площею у магазинах роздрібної торгівлі.......................
54
  Методологічні пояснення …………………………………………………….................
56

Продаж товарів за каналами реалізації

Оборот роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

 (млн.грн.)
2005 2010 2011 2012 2013 2014
Оборот роздрібної торгівлі1
3498
10121
13133
15885
17937
21476
Оборот ресторан-ного господарства (з урахуванням обсягів фізичних осіб-підприємців)
184
356
435
454
472
488
Роздрібний товарооборот підприємств
1834
4709
5908
7153
8166
9257
Продовження табл.
У % до попереднього року (у порівнянних цінах)
2005 2010 2011 2012 2013 2014
Оборот роздрібної торгівлі
121,0
107,6
115,5
117,0
112,2
96,4
Оборот ресторанного господарства
98,7
106,1
111,9
100,2
100,3
96,2
Роздрібний товарооборот підприємств
118,1
108,7
111,6
117,0
113,4
91,3

_____________________

1Включає роздрібний товарооборот підприємств, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.

Оборот роздрібної торгівлі1 у містах та районах

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.
2005 2010 2011 2012 2013 2014
 
 
 
 
 
 
 
Волинська область
3498
10121
13133
15885
17937
21476
м.Луцьк
1775
5086
6460
8052
9282
11137
м.Володимир-Волинський
175
385
488
538
568
692
м.Ковель
373
965
1439
1624
1620
1844
м.Нововолинськ
145
417
573
706
882
1026
райони
 
 
 
 
 
 
Володимир-Волинський
68
219
195
196
160
239
Горохівський
74
230
299
388
441
608
Іваничівський
32
107
143
174
208
254
Камінь-Каширський
63
243
317
347
373
444
Ківерцівський
96
272
357
429
477
566
Ковельський
48
171
202
231
253
304
Локачинський
21
78
108
142
142
190
Луцький
74
316
586
657
718
864
Любешівський
40
130
163
177
219
274
Любомльський
198
491
564
682
884
935
Маневицький
108
325
405
563
574
676
Ратнівський
90
295
342
415
477
559
Рожищенський
47
145
185
203
251
324
Старовижівський
21
72
92
107
111
157
Турійський
19
75
90
99
117
146
Шацький
31
99
125
155
180
237
Продовження табл.
У % до попереднього року(в порівнянних цінах)
2008 2010 2011 2012 2013 2014
Волинська область
117,3
107,6
115,5
117,0
112,2
96,4
м.Луцьк
120,1
103,6
113,1
120,6
114,6
96,6
м.Володимир-Волинський
113,6
108,2
112,8
106,7
105,0
98,2
м.Ковель
117,2
89,0
133,1
109,3
99,1
91,8
м.Нововолинськ
117,3
107,2
123,4
119,3
124,0
93,9
райони
 
 
 
 
 
 
Володимир-Волинський
87,9
226,1
78,9
104,5
81,0
119,4
Горохівський
127,8
109,4
115,2
125,9
112,8
111,1
Іваничівський
130,5
119,6
117,3
111,8
118,9
98,0
Камінь-Каширський
116,4
135,0
115,7
106,0
106,9
95,7
Ківерцівський
118,4
116,4
116,8
116,4
110,5
95,6
Ковельський
113,6
134,8
104,9
110,7
109,1
96,4
Локачинський
112,3
156,1
123,1
127,3
99,3
107,7
Луцький
121,3
166,8
165,1
107,5
108,6
96,6
Любешівський
120,7
117,3
110,9
105,1
123,4
100,6
Любомльський
92,7
115,8
102,4
117,0
128,8
85,3
Маневицький
117,8
103,4
110,6
134,5
101,4
94,7
Ратнівський
124,6
103,7
102,5
117,5
114,1
94,4
Рожищенський
122,1
99,7
114,0
106,3
122,8
104,4
Старовижівський
123,0
115,1
112,2
113,0
102,9
113,7
Турійський
126,1
127,2
106,9
105,9
117,5
100,8
Шацький
118,2
111,9
112,4
119,4
115,3
106,4

1Включає роздрібний товарооборот підприємств, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.


Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обсягів фізичних осіб-підприємців) у містах та районах

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обсягів фізичних осіб-підприємців), млн.грн.
2005 2010 2011 2012 2013 2014
Волинська область
184
356
435
454
472
488
м.Луцьк
78
146
184
195
206
227
м.Володимир-Волинський
6
12
13
13
13
14
м.Ковель
16
28
31
31
28
31
м.Нововолинськ
6
15
17
17
16
18
райони
 
 
 
 
 
 
Володимир-Волинський
2
4
5
4
4
4
Горохівський
4
9
12
10
11
11
Іваничівський
4
10
11
12
13
15
Камінь-Каширський
13
22
26
27
30
16
Ківерцівський
5
12
15
16
15
17
Ковельський
2
5
6
8
10
12
Локачинський
2
7
8
7
7
8
Луцький
5
11
16
17
19
19
Любешівський
6
10
12
15
14
11
Любомльський
6
7
9
11
10
9
Маневицький
11
18
22
25
28
21
Ратнівський
9
17
20
20
20
23
Рожищенський
2
6
7
6
8
10
Старовижівський
2
5
6
6
5
5
Турійський
1
3
4
4
5
5
Шацький
4
9
11
10
10
12

Продовження табл.1.4
У % до попереднього року (в порівнянних цінах)
2008 2010 2011 2012 2013 2014
 
 
 
 
 
 
 
Волинська область
99,4
106,1
111,9
100,2
100,3
96,2
м.Луцьк
96,3
103,3
115,4
100,6
103,1
102,3
м.Володимир-Волинський
110,6
98,8
104,1
95,7
93,6
101,9
м.Ковель
103,4
102,4
102,8
95,8
87,7
101,7
м.Нововолинськ
106,6
115,2
105,0
95,4
91,6
100,1
райони
 
 
 
 
 
 
Володимир-Волинський
111,2
92,6
102,5
82,8
95,5
105,5
Горохівський
104,6
117,4
125,5
82,0
101,3
99,2
Іваничівський
114,5
106,4
100,4
110,8
102,6
107,8
Камінь-Каширський
89,8
109,4
108,5
99,6
105,8
49,8
Ківерцівський
87,9
110,6
110,1
102,6
91,6
104,8
Ковельський
95,7
115,6
107,9
123,9
114,0
110,3
Локачинський
121,1
134,6
110,5
88,8
96,8
101,9
Луцький
86,8
157,4
129,5
107,6
102,4
97,4
Любешівський
91,6
100,0
107,8
118,9
94,2
70,6
Любомльський
95,1
87,4
116,8
113,6
90,8
81,7
Маневицький
91,1
105,1
113,9
105,9
110,9
67,7
Ратнівський
113,7
102,4
107,1
95,1
95,1
111,0
Рожищенський
127,1
104,2
109,1
87,5
122,2
110,0
Старовижівський
129,2
88,9
109,8
94,1
90,3
94,0
Турійський
71,6
95,0
123,6
105,1
102,2
106,3
Шацький
130,5
132,8
106,8
91,6
88,8
113,1

 

Інформацію оновлено 01 Липня 2015