НОВИНИ

23.10.2018
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Діяльність підприємств»:
Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році
Кількість суб’єктів господарювання у містах обласного значення та районах у 2017 році
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2017 році
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2017 році
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2017 році
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості у 2017 році (остаточні дані)
Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах у 2017 році (остаточні дані)
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році (остаточні дані)
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2017 року
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2017 рік
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності промисловості за 2017 рік
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році (остаточні дані)
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році (остаточні дані)
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році (остаточні дані)
Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році (остаточні дані)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствза видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі тамікропідприємства у 2017 році (остаточні дані)
Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах у 2017 році (остаточні дані)
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Промисловість»:
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності (остаточні дані)
Оновлено розділ статистичної інформації «Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс»:
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна інформація)
Товарна структура зовнішньої торгівлі (щомісячна інформація)
12.10.2018
Розміщено експрес-випуски:
Індекси споживчих цін у Волинській області у вересні 2018 року
Виробництво продукції тваринництва на сільськогосподарських підприємствах по районах у січні–вересні
Основні показники у галузі тваринництва у Волинській області у січні–вересні
Оновлено інформацію «Дані про кількість суб'єктів ЄДРПОУ
розділу Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України»:
Кількість юридичних осіб
Кількість юридичних осіб за організаційними формами
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Сільське господарство»:
Кількість сільськогосподарських тварин (щомісячна інформація)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (щомісячна інформація)
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах по районах (щомісячна інформація)
Виробництво основних видів продукції тваринництва (щомісячна інформація)
Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах по районах (щомісячна інформація)
04.10.2018
Розміщено експрес-випуск:
Обсяг реалізованої промислової продукції у містах і районах Волинської області у січні–серпні 2018 року
Оновлено розділ статистичної інформації «Ринок праці. Оплата праці та соціально-трудові відносини»:
Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році (щомісячна інформація)
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2018 році (щомісячна інформація)
Cередня  заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році (щомісячна інформація)
Середньомісячна  номінальна  заробітна плата за видами економічної діяльності  у 2018 році(щомісячна інформація)
Заборгованість із виплати заробітної плати у 2018 році (щомісячна інформація)
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Промисловість»:
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)
Оновлено розділ статистичної інформації «Комплексна статистика»:
Основні показники соціально-економічного розвитку Волинської області
28.09.2018
Оновлено розділ статистичної інформації «Ринок праці. Зайнятість та безробіття»:
Основні показники ринку праці (щоквартальна інформація)
Оновлено розділ статистичної інформації «Навколишнє середовище»:
Утворення та поводження з відходами
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів
Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів
Утворення відходів по містах обласного значення та районах
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах
Загальний обсяг відходів , накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення віходів по містах обласного значення та районах
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів з видалення відходів
26.09.2018
Розміщено експрес-випуск:
Зайнятість та безробіття населення Волинської області у січні–червні 2018 року
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Діяльність підприємств»:
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості (щоквартальна інформація)
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості (щоквартальна інформація)
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Енергетика»:
Використання палива (щомісячна інформація)
Запаси палива (щомісячна інформація)
24.09.2018
Розміщено експрес-випуски:
Вантажні та пасажирські перевезення автомобільним транспортом у містах та районах Волинської області у січні–серпні 2018 року
Підсумки роботи транспорту у Волинській області у січні–серпні 2018 року
Про надання населенню Волинської області субсидій у серпні 2018 року
Оборот роздрібної торгівлі Волинської області у січні–серпні 2018 року
Обсяги виконаних будівельних робіт у містах та районах Волинської області
Виконання будівельних робіт у Волинській області у січні–серпні 2018 року
Промислове виробництво у Волинській області у січні–серпні 2018 року
Оновлено розділ статистичної інформації «Населення та міграція»:
Чисельність населення (щомісячна інформація)
Природний рух населення (щомісячна інформація)
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Внутрішня торгівля»:
Роздрібна торгівля (щомісячна інформація)
21.09.2018
Розміщено експрес-випуски:
Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами по районах у січні–серпні
Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у Волинській області у січні–серпні
Наявність культур зернових, зернобобових та олійних в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробкою у Волинській області на 1 вересня 2018 року
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Сільське господарство»:
Середні ціни реалізації продукції  сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (щомісячна інформація)
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробкою (щомісячна інформація)
18.09.2018
Розміщено експрес-випуск:
Збирання врожаю сільськогосподарських культур у Волинській області на 1 вересня 2018 року
Оновлено розділ статистичної інформації «Ринок праці» «Зайнятість та безробіття»:
Зареєстроване безробіття та кількість вакансій у 2018 році
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Внутрішня торгівля»:
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі у січні–червні 2018 року (щоквартальна інформація)
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Сільське господарство»:
Виробництво сільськогосподарських культур (щомісячна інформація)
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств (щомісячна інформація)
Виробництво культур зернових і  зернобобових у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)
Виробництво соняшнику у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах
13.09.2018
Розміщено експрес-випуски:
Індекси споживчих цін у Волинській області у cерпні 2018 року
Виробництво продукції тваринництва на сільськогосподарських підприємствах по районах у січні–серпні
Основні показники у галузі тваринництва у Волинській області у січні–серпні
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Сільське господарство»:
Кількість сільськогосподарських тварин (щомісячна інформація)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (щомісячна інформація)
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах по районах (щомісячна інформація)
Виробництво основних видів продукції тваринництва (щомісячна інформація)
Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах по районах (щомісячна інформація)