НОВИНИ

29.09.2023
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Діяльність підприємств»:
Кількість діючих суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2021 році
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2021 році
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2021 році
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2021 році
Кількість діючих суб’єктів господарювання у районах у 2021 році
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання у районах у 2021 році
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання у районах у 2021 році
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання у районах у 2021 році
Показники діяльності суб’єктів великого, середнього,малого та мікропідприємництва у 2016–2021 роках
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2021 рік
Фінансові результати до оподаткування підприємств у районах за 2021 рік
Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов’язання підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2021 року
Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2021 рік
28.09.2023
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Діяльність підприємств»:
Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році
Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємствау 2021 році
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємствау 2021 році
Показники діяльності підприємств у районах у 2021 році